top of page

WHISTLEBLOWING

V souladu se zákonem č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů určila společnost Ganttex s.r.o ,

IČO 28090594, se sídlem Nádražní 823, Pelhřimov 39301 za příslušnou osobu  pana Jana Januše

Kontaktní údaje:

Příslušná osoba: pan Jan Januš ganttex.whistleblowing@seznam.cz

Adresa pro písemnou komunikaci s příslušnou osobou: Ganttex s.r.o., Nádražní 823, Pelhřimov 393 01.

 

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení prostřednictvím uvedených nahlašovacích kanálů:

a) elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení ganttex.whistleblowing@seznam.cz

(dále jen „emailová adresa“), do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba. Tato zabezpečená internetová komunikační platforma byla zřízena zaměstnavatelem.

b) nebo ústně, a to po domluvě s příslušnou osobou na pracovišti, v kanceláři příslušné osoby

p. Januše ve sjednaný termín v pracovní dny od pondělí do pátku od 7.00-15.30. hodin. O ústně podaném oznámení bude sepsán záznam, s následnou možností přepis ústního oznámení zkontrolovat, případně upravit a odsouhlasit stvrzením podpisem oznamovatele.

c) písemně lze podat oznámení na adresu Ganttex s.r.o., Nádražní 823, Pelhřimov 39301. Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřeno nápisem „WHISTEBLOWING-K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY- NEOTVÍRAT“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

d)oznámení je možné také podat externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 PSČ 128 10 nebo e-mail: oznamovatel@ mps.justive.cz nebo telefonicky 00420 221 997 840

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinná osoba-zaměstnavatel využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt-zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pod ustanovení §2 odst.3 písm. a),b),h) nebo i).

Formulář pro písemné podání

Směrnice o vnitřním oznamovacím systému

bottom of page